Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

Πρόεδρος: Αστέριος Καραγιάννης
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Τζιόμαλος
Γενικός Γραμματέας:  Βασίλειος Κώτσης
Ταμίας: Κωνσταντίνος Ιμπριάλος
 Μέλος: Ευάγγελος Λυμπερόπουλος

 

 

 

 


Πρόεδρος: Αστέριος Καραγιάννης
Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Γανωτάκης
Γενικός Γραμματέας:  Βασίλειος Κώτσης
Ταμίας: Κωνσταντίνος Τζιόμαλος
 Μέλος: Όλγα Γιουλεμέ

 

 

 

 


Πρόεδρος: Αστέριος Καραγιάννης
Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Άθυρος
Γενικός Γραμματέας:  Αθανάσιος Συμεωνίδης
Ταμίας: Δημήτριος Κιόρτσης
 Μέλος: Κωνσταντίνος Τζιόμαλος

Free Joomla! template by Age Themes